פתיחת חברה – המדריך המשפטי

פתיחת-חברה

מה עושים לצורך רישום חברה, מהם התנאים לצורך הקמת חברה וכן מהם המסמכים הנדרשים לצורך רישום חברה. במאמר זה ננסה להעניק לכם ייעוץ משפטי בסיסי כדי להבהיר מספר נקודות על הפרוצדורה לרישום חברה וכן האם כדאי לפתוח עסק במסגרת חברה.

רשם החברות והשותפויות הינו הגוף האחראי מטעם משרד המשפטים לצורך רישום חברה, שינוי שם החברה, רישום שעבודים ועוד כיו"ב. מדובר בפעולות שמקבלות תוקף משפטי מחייב רק באמצעות רישום פורמאלי במשרדי רשם החברות. חוק החברות קובע, כי כל אדם רשאי לפתוח חברה ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור.

ככלל, המחוקק בחר לעודד פעילות עסקית תחת מסגרת של חברה, אולם לא כל פעילות מתאימה להתאגד תחת חברה. לפעילות עסקית במסגרת חברה קיימים יתרונות רבים אך לצידם גם חסרונות לא מעטים. בהכללה ניתן לומר, כי פעילות עסקית במסגרת חברה מעניקה יתרונות כלכליים, אך נלוות אליה הוצאות רבות. בבואכם לפתוח עסק עליכם לשאול את עצמכם, האם קיימת הצדקה כלכלית להתאגד תחת מסגרת של חברה. עם זאת, השיקול הכלכלי אינו השיקול היחיד. פעילות במסגרת חברה בערבון מוגבל, נהנית מהגנה ייחודית הקרויה "האישיות המשפטית הנפרדת של החברה". כלומר, במקרה של חדלות פירעון של החברה, לא ניתן לרדת לנכסיהם האישיים של בעלי המניות, זאת למעט מקרים חריגים. מדובר בכלל יסודי בדיני חברות שמטרתו, בין היתר, לעודד פעילות עסקית.

בעבר, לצורך פתיחת חברה נדרש כי ירשמו לפחות שני בעלי מניות. אולם היום, די בבעל מניות אחד לצורך פתיחת חברה. כמו כן, לבקשה לרישום חברה יש לצרף תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים ראשונים ועל נכונותם לכהן כדירקטורים של החברה– כולם מאומתים על-ידי עורך דין.

לצורך פתיחת חברה נדרש לבחור שם לחברה. בעיקרון כל שם שעליו החליטו בעלי המניות ניתן לרישום. אולם בתנאי כי אין חברה שמחזיקה בשם דומה, או שם הדומה לו עד כדי הטעיה של הציבור, ו/או כי ישנו סימן מסחר בשם החברה המבוקש, או שם שדומה עד כדי הטעיה של הציבור, ו/או בשם החברה הנבחר, יש משום פגיעה בתקנת הציבור. בעקרון, אין הכרח ששם החברה יהיה בהכרח זהה לשם העסק. אולם חשוב מאד, כי כל הפעולות המשפטיות של החברה יבוצעו תחת שם החברה ולא תחת שם העסק. מדובר בעניין מהותי שיש בכך כדי להשפיע באופן ישיר על החברה, על בעלי המניות ומנהליה.

חוק החברות קובע חובה לכלול בתקנון החברה רשימה של פרטים. תקנון החברה הינו הסכם בין בעלי המניות לחברה וכן בין בעלי המניות לבין עצמם. במידה ואתם מספר בעלי מניות, משרדנו ישמח לייעץ לכם האם יש מקום להכין הסכם שותפות מפורט יותר לצורך הסדרת היחסים המשפטיים והעסקיים ביניכם, או האם ניתן להסתפק בתקנון חברה – במסגרתו יוסדרו היחסים בין כל הצדדים הנוגעים בדבר. ישנם יתרונות לצד חסרונות, לכלול את ההבנות העסקיות במסגרת תקנון החברה או במסגרת הסכם שותפות נפרד. הסכם שותפות מהווה הסכמה נפרדת בין בעלי המניות ו/או שותפים אחרים בחברה, בעוד שהסדרת היחסים העסקיים במסגרת תקנון החברה הינה חלק אינהרנטי ממסמכי ההתאגדות של החברה ומשכך חשופים לעיני כל. מצד שני, הסדרת היחסים העסקיים במסגרת תקנון החברה יכולה לחייב ולזכות צדדים שלישיים, גם מבלי שאלו הסכימו על הוראות תקנון החברה. כלומר, רוכשים פוטנציאלים של החברה יהיו מחויבים להוראות תקנון החברה, למרות שלא היו שותפים לעריכתו. במידה שווה, במקרה של מכירה של חלק ממניות החברה, תקנון החברה אף יכול להגן על השותפים הנותרים, במקרה שאחד השותפים ירצה למכור את זכויותיו לצד שלישי.

כמו כן, האם יש מקום לחתום על הסכם אי תחרות. כלומר, במקרה שאחד השותפים עוזב הוא מחויב, לתקופה מסוימת שלא להתחרות בחברה ובכלל זאת לחתום על הסכם סודיות שלא לעשות שימוש בסודות המסחריים של החברה. הסכמי אי תחרות והסכמי סודיות הם נפוצים ולרוב גם רלוונטיים לעובדים בחברה. בהכללה ניתן לומר, כי ככל שהעובד בכיר יותר כך הסכם אי תחרות או הסכם הסודיות יהיו "כובלים יותר". הסכמי אי תחרות יכולים להיות מגוונים ולהגביל את "אי התחרות" לאזור גיאוגרפי, לתפקיד מסוים, או להתחייבות שלא לעבוד אצל המתחרים העיקריים של העסק. נדגיש, כי בישראל "חופש העיסוק" הינה זכות חוקתית ובתי המשפט מעלים על נס את חשיבותה של התחרות בשוק החופשי. לפיכך, בתי המשפט בישראל צמצמו מאד את תחולתם של הסכמי אי התחרות. ככלל, הסכמי אי תחרות הם לא בבחינת ראה וקדש. הסכמי אי תחרות – צריכים להיות סבירים ולשקף בצורה כנה את הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם לחברה – במקרה של תחרות.

במידה ואתם מעוניינים להתייעץ, האם הקמת חברה היא הדרך הרצויה והמתאימה לפעילות העסקית שלכם, משרדנו ישמח להעניק לכם ייעוץ משפטי מפורט יותר. כמו כן, אנחנו נבחן האם במסגרת הפעילות העסקית שלכם האם אתם זקוקים להסכמי אי תחרות או לתקנון חברה עם הוראות מיוחדות שיגנו עליכם. משרדנו ילווה אתכם לאורך כל הדרך, מתחילת ההליך ועד סופו וכמובן נוודא כי כלל מטרותיכם מתקיימות ונרשמות כדין.

מוזמנים לשתף:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email