פרויקטים

להלן מס' דוגמאות לפרויקטים בהם המשרד מעורב

פייר קניג 12
פייר קניג 12

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט הושלם.
משרדנו ייצג את היזם.

הצנחנים 4
הצנחנים 4

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ. משרדנו ייצג את היזם.
הפרויקט הושלם.

סוקולוב 8
סוקולוב - 8

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
התקבל היתר ונמצא בביצוע
משרדנו מייצג את 33 בעלי הדירות.

חנקין 13, 15 ו-17
חנקין 13, 15 ו-17

פרויקט חיזוק ושיפוץ
התקבל היתר ונמצא בביצוע
משרדנו מייצג את היזם.

בר אילן 16, בן ציון 20
בר אילן 16 ובן ציון 20

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
נמצא בשלבי תכנון.
משרדנו מייצג את 48 בעלי הדירות.

הלסינקי 1
הלסינקי 1

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
נמצא בשלבי תכנון.
משרדנו מייצג את היזם.

פייר קניג
פייר קניג 11

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ.
משרדנו ייצג את היזם.
הפרויקט הושלם.

גרינבוים 7 חולון
גרינבוים 7

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט הושלם.
משרדנו ייצג את היזם.

באר אורה 3
באר אורה 3

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ התקבל היתר ונמצא בביצוע
משרדנו מייצג את היזם.

ברץ_19
ברץ 19

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בביצוע
משרדנו מייצג את היזם.

פייר-קינג-7
פייר קניג 7

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ הפרויקט הושלם.
משרדנו ייצג את היזם.

בר אילן 38 וגבעתי 27
בר אילן 38 וגבעתי 27

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
נמצא בשלבי תכנון.
משרדנו מייצג את 31 בעלי הדירות.

ברץ 2 חולון
ברץ 2

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בביצוע
משרדנו מייצג את היזם.

בר אילן 24 בת ים
בר אילן 24

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
נמצא בשלבי סיום.
משרדנו מייצג את 16 בעלי הדירות.

הרצל 12 רמלה
הרצל 12

קבוצת רכישה
הפרויקט הושלם.

שמשון הגיבור 9
שמשון הגיבור 9

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בתכנון
משרדנו מייצג את היזם.

סוקולוב 10
סוקולוב 10

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
התקבל היתר בנייה,
משרדנו מייצג את היזם.

גוש עציון 27
גוש עציון 27

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בתכנון
משרדנו מייצג את היזם.

אליעזר יפה 4 ו-6

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בתכנון
משרדנו מייצג את היזם.

ארגוב 3 ו- 5

פרויקט תמ"א 38 – חיזוק ושיפוץ
הפרויקט בתכנון
משרדנו מייצג את היזם.